Районная олимпиада по информатике. 2015-2016 учебный год


Есеп C. Әртүрлі цифрлар

Ограничение по времени:
1 секунда
Ограничение по памяти:
64 мегабайта

Барлық цифралары әртүрлі $L$-мен $R$ арасындағы бүтін сандардың санын санаңыз.
Формат входного файла
Берілгеннің бірінші жолында $L$-мен $R$ берілген, $1 \le L \le R \le 10^8.$
Формат выходного файла
Тапсырманың жауабын шығарыңыз.
Примеры:
Вход
11 22
Ответ
10
посмотреть в олимпиаде

Комментарий/решение:

  0
2022-01-15 00:55:02.0 #

кодты корсету/жасыру