Районная олимпиада по информатике. 2016-2017 учебный год.


Есеп A. Реверс

Ограничение по времени:
2 секунд
Ограничение по памяти:
64 мегабайт

$N$ санынан тұратын $A$ сандар берілген. Осы сандар тізбегін кері ретімен шығару керек.
Формат входного файла
Енгізу файлының бірінші жолында $N$ $(1 \le N \le 1000000)$ саны берілген — тізбектегі сандардың саны. Екінші жолда кемістікпен (пробел) бөлінген $N$ саны берілген — $A$ тізбегінің сандары. Әрбір санның абсолют мәні 100000-нан аспайды.
Формат выходного файла
Бір жолда $N$ санды кемістік (пробел) арқылы бөліп шығарыңыз — $A$ тізбегін кері ретімен шығарыңыз.
Примеры:
Вход
3
1 2 3
Ответ
3 2 1
Вход
4
1 2 3 1
Ответ
1 3 2 1
посмотреть в олимпиаде

Комментарий/решение:

пред. Правка 2   1
2018-11-24 20:48:53.0 #

кодты корсету/жасыру

  0
2018-11-27 02:51:03.0 #

кодты корсету/жасыру

  0
2019-12-01 04:21:43.0 #

кодты корсету/жасыру

пред. Правка 2   0
2019-12-03 02:41:36.0 #

кодты корсету/жасыру

пред. Правка 3   1
2022-01-18 16:18:26.0 #

DELETED

  1
2020-09-22 02:54:01.0 #

кодты корсету/жасыру

пред. Правка 3   0
2021-05-09 02:52:35.0 #

  0
2020-12-30 15:43:59.0 #

#include <iostream>

#include <vector>

#include <string>

using namespace std;

int main() {

int n;

cin >> n;

vector <int> a(n);

for (int i = 0; i < n; i++) {

cin >> a[i];

}

for (int i = n-1; i >= 0; i--) {

cout << a[i] << " ";

}

}

пред. Правка 2   0
2022-01-15 00:23:09.0 #

кодты корсету/жасыру

  0
2021-12-13 17:22:53.0 #

кодты корсету/жасыру

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std ;

int main () {

int n ;

cin >> n ;

vector<int> a(n) ;

for(int i = 0 ; i < n ; i++){

cin >> a[i] ;

}

reverse(a.begin() , a.end()) ;

for(int i = 0 ; i < n ; i++){

cout << a[i] << " " ;

}

}